HomeO firmieArrowAktualnościArrowGrupa Klima-Therm konsoliduje działalność produkcyjną

Grupa Klima-Therm konsoliduje działalność produkcyjną

Data publikacji: 22.11.2018

Zarząd Grupy Kapitałowej Klima-Therm podjął decyzję o konsolidacji działalności produkcyjnej poprzez połączenie zakupionych w czerwcu br. spółek Clima-Produkt i Barbor ze spółką Klimor. Po dokonaniu się połączenia, co nastąpi 2 stycznia 2019 roku, na rynku pod marką KLIMOR będzie funkcjonował jeden duży producent systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych skupiający zasoby i działalność wszystkich trzech podmiotów. Dzięki efektowi synergii Grupa Klima-Therm zwiększy konkurencyjność w branży wentylacyjnej, jak również wzmocni potencjał produkcyjny.

 

Zasadniczym celem konsolidacji polegającej na przejęciu firm Clima-Produkt i Barbor przez spółkę Klimor jest utrzymanie dalszego, dynamicznego rozwoju Grupy Klima-Therm w obszarze produkcji zawansowanych urządzeń wentylacyjnych. Potencjał połączonych podmiotów pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie mocy wytwórczych, zasobów materialnych, wiedzy, doświadczenia i kapitału ludzkiego każdego z przedsiębiorstw, jak również przyczyni się do optymalizacji kosztów działalności. Po formalnym dokonaniu połączenia, planowanego na 2 stycznia 2019 roku, pod marką KLIMOR funkcjonować będą trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Gdyni, Pszczółkach i w Skowarczu (woj. pomorskie), które łącznie zatrudniać będą ponad 300 osób.

 

Decyzja o stworzeniu jednego dużego podmiotu, który miałby realne szanse stać się liderem w branży wentylacyjnej, została poprzedzona wnikliwą analizą biznesową uwzględniającą m.in. czynniki rynkowe, finansowe oraz organizacyjne – mówi Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm. – Jesteśmy przekonani, iż połączenie spółek o podobnym profilu, mających bogate doświadczenie w branży, przy wykorzystaniu mocnych stron każdego z podmiotów, to właściwy krok w rozwoju organizacji zmierzający przede wszystkim do zwiększenia konkurencyjności Grupy Klima-Therm na rynku HVACR poprzez takie sformułowanie oferty, które w sposób kompleksowy odpowie na potrzeby naszych Klientów –podkreśla Daniel Jaśkiewicz.

 

Dzięki konsolidacji Grupa Klima-Therm zwiększy moce produkcyjne, co już w najbliższej perspektywie przełoży się na przyśpieszenie czasu realizacji zamówień. Dalsze zmiany i usprawnienia przy pełnym wykorzystaniu potencjału technologicznego i zasobów ludzkich pozwolą firmie m.in. na intensyfikację sprzedaży w Polsce i za granicą.

 

Obecnie kadra zarządcza Grupy Klima-Therm koncentruje się na formalnej stronie połączenia, wypracowaniu nowego modelu organizacyjnego oraz optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, na czele z procesami produkcyjnymi. Standardami i procedurami obowiązującymi w zakładach Klimor w Gdyni wkrótce objęte zostaną również dwa pozostałe zakłady w Pszczółkach i Skowarczu. Firma rozważa ponadto centralizację procesów istotnych z punktu widzenia racjonalizacji kosztów działalności, z założenia jednak każdy z trzech zakładów Klimor zachowa operacyjną niezależność.

 

Planowana na początek 2019 roku konsolidacja nastąpi na drodze tzw. inkorporacji, czyli przeniesienia całego majątku spółek kapitałowych Clima-Produkt Sp. z o.o. i Barbor Sp. z o.o. na rzecz firmy Klimor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. B. Krzywoustego 5. Wraz z prawnym dokonaniem się połączenia, Klimor przejmie wszystkie formalne zobowiązania podjęte przez Clima-Produkt i Barbor względem Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników obu spółek.