HomeO firmieArrowAktualnościArrowGrupa Klima-Therm zaprezentowała wyniki za rok obrotowy 2021

Grupa Klima-Therm zaprezentowała wyniki za rok obrotowy 2021

Data publikacji: 19.07.2022
Grupa Klima-Therm zamknęła rok obrotowy 2021 rekordowymi przychodami wynoszącymi 548 mln złotych, co oznacza wzrost jej obrotów o 109 mln złotych rok do roku. Podsumowanie kluczowych wskaźników finansowych wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem firma zaprezentowała w formie „Raportu Rocznego 2021”. Najnowsza publikacja o charakterze cyklicznym to również obszerny materiał informacji na temat bieżącej działalności Grupy – w Polsce i za granicą.

 

Pomimo wyjątkowo niesprzyjających okoliczności wywołanych pandemią, takich jak wysoka inflacja czy przerwane łańcuchy dostaw, rok 2021 okazał się dla Grupy Klima-Therm rokiem pozytywnych wyników. Po osłabieniu dynamiki wzrostów przychodu w roku 2020, rok 2021 firma zakończyła sprzedażą na poziomie 548 mln zł - o 25 proc. większą rok do roku i zarazem najwyższą w historii Grupy. W opublikowanym „Raporcie Rocznym 2021” czytamy również, iż Grupa Klima-Therm znacząco, bo aż o 42 proc., poprawiła zysk netto, a jej zysk operacyjny EBIT wzrósł dwukrotnie.

 

- „Na wypracowane liczby wpływ miał bardzo duży popyt, i to zarówno na rynku małych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i dużych systemów - głównie wykonywanych pod „zamrożone” wcześniej projekty – podkreśla Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm. -„Największe, bo aż kilkukrotne wzrosty odnotowaliśmy w segmencie urządzeń z kategorii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). To duży sukces, gdyż na kanwie sprzedaży pomp ciepła udało się nam zbudować oddzielną strukturę handlową i rozszerzyć portfolio o nowe, przyszłościowe rozwiązania. Istotny udział w dynamice naszej sprzedaży miał również eksport; wszystkie nasze spółki dystrybucyjne w Europie odnotowały wzrosty, a Klimor USA znacząco zintensyfikował sprzedaż central wentylacyjnych na szczególnie wymagających rynkach Ameryki Północnej” – dodaje Daniel Jaśkiewicz.

 

„Raport Roczny” jest cyklicznie ukazującym się materiałem o charakterze korporacyjnym, w którym firma podsumowuje miniony rok obrachunkowy w formie skróconego sprawozdania, skonsolidowanego dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Klima-Therm, wraz z omówieniem wyników z działalności operacyjnej, kluczowych wskaźników biznesowych oraz przedstawieniem planów rozwoju organizacji.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną zawartością publikacji Grupy Klima-Therm „Raport Roczny 2021”!