Klimakonwektory

i panele radiacyjne

Wszechstronne zastosowanie

Klimatonwektory to końcowe urządzenia systemu wody lodowej odpowiedzialne za regulację temperatury w pomieszczeniach. Stosujemy je w domach i mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach handlowych i usługowych, pomieszczeniach produkcyjnych, statkach.

W wielkokubaturowych przestrzeniach hal produkcyjnych i magazynowych, salach sportowych czy salonach sprzedaży doskonale sprawdzą się panele radiacyjne.

Dedykowane modele

SABIANA dopasowuje swoje rozwiązania do wymagań pomieszczeń poprzez opracowanie dedykownaych konstrukcji. Do standardowych rozwiazań modele podokienne do zabudowy lub w obudowie do pomieszczeń higienicznch modele z filtrami elektroststycznymi, do open space modele kasetonowe a do pomieszczeń długich moldele wykorzystujące efekt coanda.

Zaawansowane zarządzanie

Systemami klimakonwektórów SABIANA można zarządzać na wiele sposobów. Lokalnie poprzez sterowniki przewodowe lub bezprzewodowe, grupowo poprzez zarzązanie kilkoma klimakonwektorami jednym sterownikiem, centralnie za pomocą fabrycznego systemu SABIANET lub systemu BMS. Dostepny jest również radiowy system sterowania FREE SABIANA.