HomeO firmieArrowAktualnościArrowNOWA publikacja: „Raport Roczny 2019 i Profil Firmy”

NOWA publikacja: „Raport Roczny 2019 i Profil Firmy”

Data publikacji: 15.05.2020
Grupa Klima-Therm opracowała najnowszy materiał korporacyjny zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. „Raport Roczny 2019 i Profil Firmy” prezentuje również kluczowe informacje i wskaźniki biznesowe obrazujące charakter oraz skalę działalności wszystkich spółek z Grupy – w Polsce i za granicą.

 

„Raport Roczny” jest cyklicznie ukazująca się publikacją, w której firma podsumowuje miniony rok obrachunkowy w formie skróconego sprawozdania, skonsolidowanego dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Klima-Therm. Klamrą prezentacji szczegółowych danych finansowych jest omówienie wyników działalności operacyjnej firmy, w tym m.in. efektów sprzedażowych i najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia rozwoju całej organizacji.

 

I tak w opublikowanym materiale można przeczytać m.in. o tym, iż rok 2019 Grupa Klima-Therm zamknęła przychodami przekraczającymi 441 mln PLN, co stanowi kolejny rekordowy wynik mierzony dodatnią, dwucyfrową dynamiką. W segmencie VRF firma odnotowała 31% wzrostu sprzedaży, natomiast w Splitach – dla urządzeń RAC/PAC – wzrost rok do roku wyniósł aż 83% (łącznie dla marek Fujitsu General i Kaisai).

 

Rok 2019 minął pod znakiem konsolidacji działalności produkcyjnej Grupy. Dzięki połączeniu zakupionych w 2018 roku spółek Clima-Produkt, Barbor i Quatrovent ze spółką Klimor firma zwiększyła konkurencyjność w branży wentylacyjnej, wzmacniając jednocześnie swój potencjał wytwórczy. Obecnie pod marką Klimor funkcjonują trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Gdyni, Pszczółkach i w Skowarczu (woj. pomorskie), które łącznie zatrudniają ponad 300 osób.

 

Grupa Klima-Therm dokonała również zmian w części dystrybucyjnej swojego biznesu. Rebrandingowi poddano zagraniczne podmioty działające w krajach Europy Północnej. Dotychczasowe spółki: szwedzka FG Nordic, FG Finland oraz estońska FG Baltics zmieniły nazwy odpowiednio na Klima-Therm AB (Szwecja), Klima-Therm OY (Finlandia), Klima-Therm OÜ (Estonia). Głównym celem przeprowadzonej wizerunkowej unifikacji było wzmocnienie rozpoznawalności i wzrost konkurencyjności Grupy Klima-Therm jako marki globalnej.

 

Grupa Klima-Therm istnieje na rynku od blisko 25 lat. Firma dostarcza systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze dedykowane do użytku profesjonalnego – dla wielu branż i segmentów gospodarki, jak również oferuje rozwiązania przeznaczone na potrzeby odbiorców indywidualnych. Codziennie na sukces wszystkich sześciu spółek z Grupy Klima-Therm pracuje ponad 500 Pracowników w 5 krajach. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat firma zwiększyła obroty o ponad 63%, a zatrudnienie wzrosło o blisko 51%. W tym czasie przychody z kapitału ludzkiego mierzone wskaźnikiem HCR wzrosły o ponad 10% i wynoszą obecnie 820.369 PLN w przeliczeniu na jeden etat.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją!