HomeO firmieArrowAktualnościArrowSoftware Asset Management (SAM) w Grupie KLIMA-THERM

Software Asset Management (SAM) w Grupie KLIMA-THERM

Data publikacji: 09.06.2015

Grupa KLIMA-THERM wdrożyła zaawansowane rozwiązanie informatyczne z obszaru zarządzania oprogramowaniem - Software Asset Management (SAM). Implementacja potwierdzona wydaniem certyfikatu zgodności licencyjnej SAM została zrealizowana przy wsparciu Autoryzowanego Partnera Microsoft firmy Auditoria.

 

Rozbudowana sieć oddziałów KLIMA-THERM obejmująca 18 placówek w Polsce wymaga od firmy efektywnego zarządzania zasobami, w tym infrastrukturą informatyczną. Chcąc zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo prawne i technologiczne, jak również w celu optymalizacji kosztów oprogramowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych, spółka zdecydowała się na wdrożenie projektu Software Asset Management (SAM). SAM jest kilkuetapowym procesem polegającym przede wszystkim na weryfikacji i optymalizacji infrastruktury IT, jak również wdrożeniu spójnej polityki zarządzania oprogramowaniem. Implementacja SAM w KLIMA-THERM wyznacza nowe standardy dla nowoczesnego systemu IT w branży HVACR w Polsce.

 

- Trudno wyobrazić sobie w obecnych czasach przedsiębiorstwo odnoszące rynkowe sukcesy bez sprawnie działającego środowiska IT.  Jednym z kluczowych zagadnień pozostaje jednak optymalne dopasowanie go do potrzeb organizacji i efektywna kontrola ponoszonych na nie nakładów. Poszukując audytora legalności oprogramowania koncentrowaliśmy swoją uwagę na podmiotach, których doświadczenie byłoby gwarantem wysokiej jakości przeprowadzonego procesu – mówi Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu KLIMA-THERM S.A.

 

Do przeprowadzenia procesu została wybrana firma Auditoria, doświadczony Partner Microsoft w obszarze SAM w Polsce. Projekt został podzielony na trzy etapy. W pierwszej kolejności przeprowadzono pełną weryfikację zgodności licencyjnej oprogramowania. W kolejnym kroku dokonano przeglądu istniejących w firmie procedur i procesów dotyczących przede wszystkim planowania, zakupów, wdrożeń, zarządzania i wycofania oprogramowania. Ostatnia faza projektu uwzględniała doradztwo w zakresie migracji części usług (Exchange, Sharepoint) do Office365.

 

- Dla mnie, jako osoby nadzorującej przeprowadzanie audytu, niezwykle ważny był czas trwania całego procesu oraz prowadzenie prac w taki sposób, aby nie powodowały one przestoju w ciągłości działania biznesu, co dzięki doświadczeniu firmy audytorskiej zostało w pełni zrealizowane – komentuje Andrzej Wójtowicz, Dyrektor ds. Informatyki. - Dzięki wdrożeniu kompleksowego zarządzania oprogramowaniem i optymalnemu wykorzystaniu licencji grupowych osiągnęliśmy aktualnie poziom, pozwalający na stałe monitorowanie wykorzystywanych aplikacji oraz dokładne dopasowanie liczby posiadanych licencji do aktualnego zapotrzebowania. Zyskaliśmy pełną kontrolę nad posiadanymi zasobami IT i nie ponosimy kosztów związanych z niewykorzystywanym aktywnie oprogramowaniem. Jestem przekonany, że wdrożenie procesów SAM oraz kolejne inwestycje KLIMA-THERM w nowe technologie okażą się dźwignią w rozwoju biznesu i pomogą w zdobywaniu dalszej przewagi nad konkurencją.

 

Spośród wielu korzyści wynikających z przeprowadzonego wdrożenia, KLIMA–THERM w szczególności wskazuje na elementy usprawnienia procesów SAM, minimalizację ryzyka biznesowego oraz prawnego, a także zdobycie wiedzy i narzędzi do sprawniejszego zarządzania zasobami IT.

 

- Cieszymy się, że KLIMA-THERM SA doceniła korzyści, jakie przynosi właściwe zarządzanie oprogramowaniem. Jest to z jednej strony wyraz odpowiedzialności Zarządu firmy, z drugiej przykład dobrej praktyki chroniącej organizację przed ryzykiem płynącym z używania nielicencjonowanego oprogramowania lub kosztami wynikającymi z braku optymalizacji w obszarze zarządzania software’m. Doświadczenie pokazuje, że dla każdej organizacji stanowi to istotne wsparcie oraz zwiększa potencjał jej konkurencyjności. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że stawia firmę jako pozytywny przykład biznesowej etyki, wyznaczając pozytywne rynkowe standardy – podsumowuje Marcin Wojna, Prezes firmy Auditoria, Partner MICROSOFT Polska.

 

6 marca 2015r. firma KLIMA–THERM S.A. odebrała certyfikat SAM potwierdzający zgodność licencyjną oraz wdrożenie polityki zarządzania.