HomeO firmieArrowAktualnościArrowSYSTEM FUJITSU MULTI 8 NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

SYSTEM FUJITSU MULTI 8 NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Data publikacji: 19.07.2011

W ramach realizacji programu „Uczelnie Techniczne z KLIMA-THERM” czytelnia Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wyposażona została w nowoczesny system klimatyzacji i ogrzewania FUJITSU MULTI 8.

Na układ składają się trzy naścienne jednostki wewnętrzne: klimatyzator ASYG07LJCA o mocy chłodniczej 2,0 kW znajdujący się pokoju obsługi czytelni, a na sali głównej - dwie jednostki typu ASYG18LFCA o mocy 5,0 kW każda. Jednostka zewnętrzna oznaczona symbolem AOYG45LAT8 o mocy 14 kW zlokalizowana została na dachu budynku. Prace obejmowały wykonanie projektu, dostawę i montaż urządzeń wraz z wykonaniem instalacji freonowej, skroplinowej i zasilającej, jak również zabudowę istniejącego kanału wentylacyjnego.

KOMFORT PRACY I NAUKI

Wyposażenie czytelni Wydziału Inżynierii Środowiska PW w układ FUJITSU MULTI 8 stanowi jeden z elementów zainicjowanego w 2007 roku, autorskiego Programu „Uczelnie Techniczne z KLIMA-THERM”, którego kluczowym celem jest wsparcie środowiska akademickiego w procesie kształcenia studentów uczelni technicznych – przyszłych specjalistów branży HVAC.

Oficjalne przekazanie systemu z udziałem władz Politechniki Warszawskiej, pracowników biblioteki oraz przedstawicieli firmy KLIMA-THERM miało miejsce 13 lipca br. Wydarzeniu towarzyszyło symboliczne uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych wraz z krótką wymianą opinii podsumowującą przebieg współpracy. 

- Klimatyzacja pomieszczeń wykładowych i naukowych to przede wszystkim stworzenie lepszych warunków pracy i nauki dla studentów. Co ważne, wspólne inicjatywy środowiska akademickiego i biznesowego wdrażane w ramach Programu „Uczelnie Techniczne z KLIMA-THERM” z pewnością przełożą się nie tylko na lepszy komfort studiowania, ale również stanowić będą istotną wartość dydaktyczną -
 podkreśla dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada.

DZIAŁANIA NA RZECZ UCZELNI TECHNICZNYCH

Na przestrzeni ponad czterech lat aktywnego funkcjonowania Programu firma KLIMA-THERM nawiązała regularną współpracę z 18 ośrodkami akademickimi w Polsce. Współpraca ta obejmuje m.in. budowę stanowisk dydaktycznych, cykliczną organizację wykładów i spotkań ze studentami, praktyczne zajęcia laboratoryjne w Akademii KLIMA-THERM w Gdańsku, udział w targach pracy, atrakcyjne praktyki i staże oraz nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych. 

- Program ma charakter otwarty. Poza realizacją projektów o charakterze statutowym, wynikającym z przyjętych przez nas założeń merytorycznych, rodzaj i zakres podejmowanych działań jest w dużym stopniu odpowiedzią na indywidualne potrzeby poszczególnych uczelni, które niejednokrotnie sygnalizowane są przez samych studentów
 - zauważa Michał Zalewski, Kierownik Działu Szkoleń Akademii KLIMA-THERM.
 
Montaż systemu FUJITSU MULTI 8 w pomieszczeniach czytelni wydziałowej Inżynierii Środowiska to już drugi projekt zrealizowany wspólnie z Politechniką Warszawską w zakresie udostępniania studentom najnowocześniejszych urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. W kwietniu 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie sali branżowej KLIMA-THERM S.A. urządzonej na terenie Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.

Więcej informacji na ten temat:
Akademia KLIMA-THERM

Dowiedz się więcej o produktach KLIMA-THERM:
Nowość 2011 – system klimatyzacyjno-grzewczy FUJITSU MULTI 8
KLIMA-THERM - Klimatyzacja Komfortu FUJITSU
Obiekty referencyjne KLIMA-THERM