Urządzenie nie chce się włączyć

Jeżeli jednostka wewnętrzna nie chce się włączyć ( nie reaguje na sygnały wysyłane z pilota). Należy sprawdzić następujące elementy:

  • Sprawdź bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej – powinny być załączone
  • Sprawdź baterie w pilocie (pilot bezprzewodowy) – jeżeli rozładowane – należy je wymienić
  • Sprawdź sygnalizację na diodach jednostki wewnętrznej (diody : czerwona, zielona, pomarańczowa); zapisz kombinację z jaką diody migają i sprawdź kod błędu z listą błędów danej jednostki
  • Sprawdź czy tryb pracy załączany z pilota jest dozwolony (spróbuj uruchomić w innym trybie pracy – COOL, HEAT)
  • Sprawdź czy kod pilota jest identyczny z ustawionym na jednostce wewnętrznej (pilot bezprzewodowy)
  • Sprawdź czy na wyświetlaczu pilota pojawiają się jakiekolwiek informacje – jeśli nie – brak zasilania pilota (pilot przewodowy)
  • Sprawdź czy na wyświetlaczu pilota nie pojawia się sygnalizacja błędu – wyświetlane : EE:EE. Jeśli tak – sprawdź kod błędu z listą błędów danej jednostki (pilot przewodowy)
Zobacz wszystkie FAQ z działu Klimatyzacja