Z urządzenia kapie woda, wydobywa się nieprzyjemny zapach.

  • Klimatyzatory wyposażone są w filtry powietrza. Zabrudzony filtr hamuje prawidłowy przepływ powietrza przez chłodnicę co zakłóca przebieg przemian czynnika chłodniczego. W efekcie urządzenie przestaje chłodzić a chłodnica jednostki wewnętrznej zamarza. Po dłuższym czasie z urządzenia może zacząć kapać woda. Natomiast sprężarka w jednostce zewnętrznej jest przeciążana co może spowodować jej trwałe uszkodzenie.
  • Klimatyzatory podczas schładzania powietrza jednocześnie je osuszają. Wytrącona na chłodnicy para wodna spływa do tacy ociekowej skąd jest odprowadzana do kanalizacji grawitacyjnie lub mechanicznie (pompka skroplin). Jeżeli odpływ skroplin do kanalizacji nie będzie drożny woda wytrącona podczas procesu schładzania powietrza zbierze się w tacy ociekowej i po przekroczeniu jej pojemności przeleje się do pomieszczenia w którym zamontowany jest klimatyzator.
  • Jeżeli urządzenie wyposażone jest w pompkę skroplin opcjonalnie lub standardowo ( AU* - typ kasetonowy ); podczas okresowej konserwacji należy wyczyścić pływak z którego sygnał uruchamia pompkę. Wszelkie zanieczyszczenia w tacy skroplin mogą spowodować zablokowanie się pływaka w pozycji sygnalizującej uruchomienie pompki co doprowadzi do pracy „na sucho” i w efekcie uszkodzenia pompki.
  • Nieprawidłowo wykonana instalacja odpływu skroplin (brak syfonów, brak odpowietrzenia, zbyt mała średnica rurek) może nie odbierać wystarczających ilości wody.
  • Brak syfonów na instalacji odpływu skroplin umożliwia przedostanie się brzydkich zapachów z kanalizacji do jednostki wewnętrznej i wdmuchiwanie ich do pomieszczenia razem z powietrzem obrabianym.
  • Chłodnica jednostki wewnętrznej jak i taca ociekowa są narażone na duży wpływ wilgoci. Zbyt rzadkie czyszczenie klimatyzatora stwarza niebezpieczeństwo rozwoju różnorakich bakterii, zarodników grzybów , pleśni (zwłaszcza w wilgotnym środowisku). Aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów należy regularnie czyścić urządzenie. Czasookresy pomiędzy kolejnymi operacjami czyszczenia zależą od warunków w jakich jednostka pracuje, nie powinny jednak być rzadsze niż 2 razy w roku.
Zobacz wszystkie FAQ z działu Klimatyzacja