Värmepumpar

varmepumpar

Komfortkyla

komfortyka

Industrikyla

indystykila

Ventilation

ventilation

Industrikyla

Sedan 1997 har vi arbetat med kylteknisk utrustning för komfort-, process-, industriell- och kommersiell kyla och har erfarenheten och kunskapen som krävs när det gäller marknadens krav avseende miljö- och energifrågor samt kvalitets- och driftsekonomiska aspekter.

 

Klima-Therm har ett komplett och konkurrenskraftigt program för kyla och värme från världsledande tillverkare när det gäller kommersiella fastigheter. Produkteroch lösningar som stärker våra kunders position och konkurrenskraft på marknaden och som skräddarsys för varje unikt behov.

 

Kontakta oss för mer information.

 

Länk till Lösningar för kommersiella fastigheter och industri

indystykila

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille

Telefon: +46(0)313366530

Nyhetsbrev