Lösningar och produkterLösningar och produkter för kommersiella fastigheter och industriVentilationsaggregatKlimor EVO-S Compact
Tillbaka

Klimor EVO-S Compact

Luftmängd:

Luftmängd 1450 – 16500 m3/h

 

Beskrivning:

EVO-S Compact luftbehandlingsaggregat fungerar som ett slutet till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning. Basaggregaten finns i två versioner: ett är utrustat med en högeffektiv motströmsväxlare (CPR) med verkningsgrad på upp till 92% och ett med roterande värmeväxlare (RR) med verkningsgrad på upp till 80%.

Aggregatfunktioner som kan kompletteras med är luftfilter, till-/frånluftsfläktar av EC-typ samt vattenvärmare. Fabriksinstallerad styr- och reglerutrustning styr de installerade funktionerna som ytterligare kan kompletteras med kyla, elvärme, filtersteg samt ljuddämpare.

 

Övrigt:

Avfrostnings- och bypassautomatik.
Aggregatfunktioner som kan väljas bland är luftfilter, till-/frånluftsfläktar av EC-typ samt vattenvärmare.
Fabriksinstallerad styr- och reglerutrustning styr de installerade funktionerna som ytterligare kan kompletteras med kyla, elvärme samt ljuddämpare.
Ramverk, paneler och bottenram är ytskiktsbehandlade med Magnelis som gör att aggregaten håller korrosionsklass C4.

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille

Telefon: +46(0)313366530

Nyhetsbrev