Absolwent i Student / praktyki

Poszerzaj horyzonty z KlimaTherm

 

  • Od wielu lat współpracujemy z uczelniami technicznymi w Polsce - z Politechniką Gdańską i Politechniką Warszawską.
  • Umożliwiamy studentom kierunków technicznych, pokrewnych z naszą branżą, praktyki i staże w naszej firmie.
  • Wyposażamy także sale laboratoryjne na terenie uczelni.
  • Prezentujemy nasze oferty pracy w trakcie Inżynierskich Targów Pracy.
  • Zapraszamy studentów, zrzeszonych w kołach naukowych na praktyczne zajęcia w naszych Akademiach KLIMA-THERM w Gdańsku, Warszawie i Katowicach.

 

Praktyki najczęściej odbywają się w okresie od CZERWCA DO WRZEŚNIA, aplikacje przyjmujemy od marca/ kwietnia każdego roku. Praktyki trwają od 2-4 tygodni i są płatne. Dokładamy starań by były jak najbardziej praktyczne, pozwalały poznać branżę i realia pracy pod okiem naszych specjalistów. Na tych, którzy potrafią z tego skorzystać – czekamy po studiach z ofertami pracy!

 

Dołącz do naszego Zespołu!

Zgłoś się na praktykę