Najczęściej zadawane pytania

Jak działa klimatyzator?

Jak działa klimatyzator?

Czynnik chłodniczy w postaci pary suchej przegrzanej, zasysany jest przez sprężarkę chłodniczą rurą ssącą (niskie ciśnienie, niska temperatura). Sprężarka chłodnicza spręża gaz i wtłacza go do skraplacza chłodniczego (wysokie ciśnienie, wysoka temperatura).

 • W skraplaczu czynnik chłodniczy ulega kondensacji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.
 • Ze skraplacza do zbiornika czynnik chłodniczy przepływa w stanie cieczy. Ze zbiornika ciekły czynnik płynie instalacją zasilającą do zaworu rozprężnego (kapilara, elektroniczny zawór rozprężny). Zawór rozprężny powoduje izentalpowe rozprężenie gazu z wysokiego ciśnienia (skraplania) do ciśnienia niskiego (parowania).
 • Po rozprężeniu, mieszanina cieczy i pary mokrej czynnika chłodniczego dopływa do wymiennika - parownika , gdzie następuje jego całkowite odparowanie do postaci pary suchej. Odparowanie czynnika chodniczego zapewnione jest dzięki przepływowi powietrza przez lamele parownika. Powietrze przepływające przez parownik oddaje ciepło i na wyjściu z klimatyzatora jego temperatura i wilgotność są odpowiednio niższe. Czynnik chłodniczy na wyjściu z parownika jest w stanie pary suchej. Pomiędzy parownikiem a sprężarką chłodniczą może dochodzić do przegrzania par suchych czynnika chłodniczego i w takim stanie czynnik zasysany jest ponownie przez sprężarkę chłodniczą.

Aby układ chłodniczy mógł pracować, oprócz zbudowania instalacji chłodniczej należy także dostarczyć odpowiednią ilość energii elektrycznej, której większość zużywana jest przez sprężarkę chłodniczą na wymuszenie obiegu czynnika w układzie. Pozostała część jest przetwarzana na pracę wentylatorów oraz układów elektronicznych sterujących pracą urządzenia.

 

Zadaniem zespołów wentylatorów jest wymuszenie przepływu powietrza poprzez układy skraplacza i parownika.

Jakie czynniki wpływają na dobór klimatyzacji

Jakie czynniki wpływają na dobór klimatyzacji

Prawidłowy dobór wydajności urządzenia do panujących warunków w pomieszczeniu jest niezbędnym elementem poprawnej pracy jednostek.
Parametry jakie wpływają na wartość wydajności urządzeń to:

 • Zyski ciepła od ludzi (w zależności od charakteru wykonywanych czynności dobieramy odpowiednie wartości zysków)
 • Zyski ciepła od urządzeń elektrycznych i elektronicznych (komputery, oświetlenie itp.)
 • Zyski ciepła związane ze swieżym powietrzm wentylacji (system wentylacji pomieszczeń)
 • Zyski ciepła zwiazane z przenikaniem,przewodzeniem i promieniowaniem przegród budynku (okna, ściany, strop, podłoga)

Różnica pomiędzy urządzeniem konwencjonalnym a INVERTEREM

Różnica pomiędzy urządzeniem konwencjonalnym a INVERTEREM

Głównym celem klimatyzacji jest dostarczanie poczucia komfortu w strefie działania urządzenia. Przy zastosowaniu konwencjonalnego urządzenia o stałej wydajności, mogą pojawić się pewne problemy. Jednak stosując technologię Inverter, te problemy są całkowicie wyeliminowane.

 

ZMIANA WYDAJNOŚCI PRZY NISKICH TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH

Sprężarka INVERTER ma możliwość pracy z podwyższoną wydajnością, dzięki czemu wydajność urządzenia jest zachowana w większym przedziale temperatur zewnętrznych.

 

DŁUŻSZY OKRES CZASU OSIĄGNIĘCIA ZADANEJ TEMPERATURY

Zwiększenie mocy przy starcie, pozwala urządzeniu INVERTER osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu, szybciej niż podobne urządzenie konwencjonalne.

 

GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATURY

Specyfika pracy urządzeń konwencjonalnych (ON / OFF) powoduje wahania temperatury w pomieszczeniu w zakresie ± 1,5˚C. W urządzeniach INVERTER, dzięki zmianie wydajności urządzenia w zależności od zapotrzebowania w danej chwili, różnica pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu i temperaturą zadaną wacha się w zakresie ± 0,5˚C.

 

DUŻY PRĄD ROZRUCHOWY SPRĘŻARKI

Sprężarka w urządzeniu INVERTER startuje z niskimi obrotami, dzięki czemu prąd rozruchowy został zredukowany do minimum.

Filtry powietrza stosowane w urządzeniach FUJITSU GENERAL

Dla zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza przez wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej, niezbędne jest zastosowanie filtra powietrza. Filtr taki zatrzymuje na swojej powierzchni cząstki kurzu, które mogłyby spowodować zapchanie wymiennika.

 

Klimatyzatory FUJITSU GENERAL standardowo wyposażone są w podstawowe filtry powietrza. Wyjątek stanowią urządzenia kanałowe o wydajnościach 7 ÷ 25 kW. Ze względu na specyfikę montażu tych jednostek, filtry powietrza nie są dołączane w komplecie z nową jednostką, natomiast można je zakupić jako opcję.

 

Poszczególne rodzaje filtrów podstawowych oraz dodatkowych:

 • Filtr powietrza o przedłużonej żywotności (urządzenia AR*25÷60)
 • Automatyczny filtr powietrza o przedłużonej żywotności
 • Filtr plazmowy
 • Filtr "JONOWY" o przedłużonej żywotności
 • Filtr polifenolowy
 • Filtr "FOTOKATALITYCZNY" o przedłużonej żywotności
 • Elektrostatyczny filtr antybakteryjny "WASABI"

Możliwość doboru jednostek MULTI INVERTER w zależności od typu

Możliwość doboru jednostek MULTI INVERTER w zależności od typu

Do jednostki zewnętrznej multi inverter możemy podłączyć różne modele jednostek wewnętrznych (ścienne, przysufitowe, kanałowe, kasetonowe).

 

Dokładny opis dozwolonych kombinacji, przy danej jednostce zewnętrznej można znaleźć w opisie systemu MULTI INVERTER.

Opcja pracy całorocznej

Opcja pracy całorocznej pozwala na pracę urządzenia konwencjonalnego w niskich temperaturach. Poprzez dodanie składników zestawu ( regulatora obrotów wentylatora i grzałki karteru sprężarki ) jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej przez cały rok.

 

Dzięki płynnej regulacji obrotów wentylatora jednostki zewnętrznej , ciśnienie skraplania pozostaje na odpowiednim poziomie.Montując grzałkę karteru sprężarki zapobiegamy gęstnieniu oleju i zapobiegamy utracie właściwości smarnych.

Opcja ARCTIC

Opcja ARCTIC ułatwia pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5˚C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie wymiennika jednostki zewnętrznej, zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju).

 

W skład zestawu wchodzą : grzałka karteru sprężarki, grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, klixon, dodatkowy zacisk elektryczny.

Czynniki chłodnicze stosowane w urządzeniach FUJITSU

Czynniki chłodnicze stosowane w urządzeniach FUJITSU

Po wejściu w życie ustawy o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową [SZWO] ( Dz.U.2004.121.1263 ) sukcesywnie od 2004 roku urządzenia pracujące z czynnikiem R22 są wycofywane z użycia.

 

Powodów dla których zaczęto wycofywać czynniki zawierające chlor można upatrywać w odkryciu pewnych zjawisk zachodzących po przedostaniu się czynnika do atmosfery. Cząsteczka czynnika chłodniczego grupy SZWO, uwolniona z instalacji wędruje aż do stratosfery (15 ÷ 50 km nad ziemią). Pod wpływem promieniowania UV następuje fotodysocjacja i od cząsteczki czynnika odłącza się atom chloru, który rozbija cząsteczkę ozonu. W wyniku tej reakcji powstają: tlenek chloru + cząsteczka tlenu (Cl+O3=ClO+O2), dalej tlenek chloru zachodzi w reakcję z kolejną cząsteczką ozonu (ClO+O3=Cl+2O2), itd. Szacuje się iż pojedynczy atom chloru może zniszczyć 10 ÷ 100 tyś. cząsteczek ozonu.

 

Urządzenia FUJITSU obecnie wprowadzane na rynek pracują z czynnikami : R407C oraz R410A dla których współczynnik niszczenia warstwy ozonowej jest równy 0 ( nie zawierają atomów chloru ).

 

Podstawowe różnice pokrótce opisano w poniższej tabeli:

 

 
CZYNNIK GRUPY HCFC
CZYNNIK GRUPY HFC
(nie zawiera atomu Chloru)
NAZWA CZYNNIKA
R22
R407C
R410A
WZÓR CHEMICZNY / SKŁADNIKI
CHClF2
HFC32 / HFC125 / HFC134a
HFC32 / HFC125
SKŁAD MIESZANINY [%]
100
23 / 25 /
52
50 / 50
RODZAJ MIESZANINY
POJEDYŃCZY SKŁADNIK
MIESZANINA ZEOTROPOWA1
MIESZANINA PSEUDO-AZEOTROPOWA2
CIŚNIENIE NASYCENIA
26˚C [MPa]
0,9714
1,126
1,608
WSPÓŁCZYNNIK NISZCZENIA WARSTWY OZONOWEJ – ODP
0,034
0
0
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTU CIEPLARNIANEGO – GWP
1700
1700
2000
OLEJ
MINERALNY (SUNISO)
SYNTETYCZNY ( ETEROWY LUB ESTROWY )

Jak ustawić odpowiedni tryb pracy ?

Istnieje możliwość uruchomienia urządzenia w czterech różnych trybach pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja. Możliwości załączenia odpowiedniego trybu pracy zależą jednak od modelu klimatyzatora.

 

Urządzenia tylko chłodzące:

 • [COOL] – chłodzenie
 • [DRY] – osuszanie
 • [FAN] – wentylacja

Urządzenia chłodząco – grzejące (pompa ciepła):

 • [COOL] – chłodzenie
 • [HEAT] – grzanie
 • [DRY] – osuszanie
 • [FAN] – wentylacja
 • [AUTO] – klimatyzator automatycznie dostosowuje tryb pracy w zależności od nastaw temperatury i zaistniałych warunków

W systemach AIRSTAGE VRF chłodząco – grzejących istnieją dodatkowe obostrzenia. Mianowicie w momencie załączenia dowolnej jednostki wewnętrznej cały system ustawiany jest w odpowiedni tryb pracy. Żadna inna, później załączona jednostka wewnętrzna nie może pracować w trybie odmiennym, np.:

 • 1 – sza JEDNOSTKA ->[COOL] – zabronione tryby dla pozostałych jednostek : [HEAT] , [AUTO] ,
 • 1 – sza JEDNOSTKA ->[HEAT] – zabronione tryby dla pozostałych jednostek : [COOL] , [DRY] , [AUTO]

Próba załączenia nieodpowiedniego w danym momencie trybu pracy, za pomocą pilota bezprzewodowego sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym z jednostki wewnętrznej (5 krótkich sygnałów).

Urządzenie nie chce się włączyć

Jeżeli jednostka wewnętrzna nie chce się włączyć ( nie reaguje na sygnały wysyłane z pilota). Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Sprawdź bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej – powinny być załączone
 • Sprawdź baterie w pilocie (pilot bezprzewodowy) – jeżeli rozładowane – należy je wymienić
 • Sprawdź sygnalizację na diodach jednostki wewnętrznej (diody : czerwona, zielona, pomarańczowa); zapisz kombinację z jaką diody migają i sprawdź kod błędu z listą błędów danej jednostki
 • Sprawdź czy tryb pracy załączany z pilota jest dozwolony (spróbuj uruchomić w innym trybie pracy – COOL, HEAT)
 • Sprawdź czy kod pilota jest identyczny z ustawionym na jednostce wewnętrznej (pilot bezprzewodowy)
 • Sprawdź czy na wyświetlaczu pilota pojawiają się jakiekolwiek informacje – jeśli nie – brak zasilania pilota (pilot przewodowy)
 • Sprawdź czy na wyświetlaczu pilota nie pojawia się sygnalizacja błędu – wyświetlane : EE:EE. Jeśli tak – sprawdź kod błędu z listą błędów danej jednostki (pilot przewodowy)

Z urządzenia kapie woda, wydobywa się nieprzyjemny zapach.

 • Klimatyzatory wyposażone są w filtry powietrza. Zabrudzony filtr hamuje prawidłowy przepływ powietrza przez chłodnicę co zakłóca przebieg przemian czynnika chłodniczego. W efekcie urządzenie przestaje chłodzić a chłodnica jednostki wewnętrznej zamarza. Po dłuższym czasie z urządzenia może zacząć kapać woda. Natomiast sprężarka w jednostce zewnętrznej jest przeciążana co może spowodować jej trwałe uszkodzenie.
 • Klimatyzatory podczas schładzania powietrza jednocześnie je osuszają. Wytrącona na chłodnicy para wodna spływa do tacy ociekowej skąd jest odprowadzana do kanalizacji grawitacyjnie lub mechanicznie (pompka skroplin). Jeżeli odpływ skroplin do kanalizacji nie będzie drożny woda wytrącona podczas procesu schładzania powietrza zbierze się w tacy ociekowej i po przekroczeniu jej pojemności przeleje się do pomieszczenia w którym zamontowany jest klimatyzator.
 • Jeżeli urządzenie wyposażone jest w pompkę skroplin opcjonalnie lub standardowo ( AU* - typ kasetonowy ); podczas okresowej konserwacji należy wyczyścić pływak z którego sygnał uruchamia pompkę. Wszelkie zanieczyszczenia w tacy skroplin mogą spowodować zablokowanie się pływaka w pozycji sygnalizującej uruchomienie pompki co doprowadzi do pracy „na sucho” i w efekcie uszkodzenia pompki.
 • Nieprawidłowo wykonana instalacja odpływu skroplin (brak syfonów, brak odpowietrzenia, zbyt mała średnica rurek) może nie odbierać wystarczających ilości wody.
 • Brak syfonów na instalacji odpływu skroplin umożliwia przedostanie się brzydkich zapachów z kanalizacji do jednostki wewnętrznej i wdmuchiwanie ich do pomieszczenia razem z powietrzem obrabianym.
 • Chłodnica jednostki wewnętrznej jak i taca ociekowa są narażone na duży wpływ wilgoci. Zbyt rzadkie czyszczenie klimatyzatora stwarza niebezpieczeństwo rozwoju różnorakich bakterii, zarodników grzybów , pleśni (zwłaszcza w wilgotnym środowisku). Aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów należy regularnie czyścić urządzenie. Czasookresy pomiędzy kolejnymi operacjami czyszczenia zależą od warunków w jakich jednostka pracuje, nie powinny jednak być rzadsze niż 2 razy w roku.