Welcome in Klima-Therm Global. Choose your region:
HomeO firmieArrowAktualnościArrowGrupa Klima-Therm prezentuje Raport Roczny 2018 i Profil Firmy

Grupa Klima-Therm prezentuje Raport Roczny 2018 i Profil Firmy

Data publikacji: 22.08.2019
Grupa Klima-Therm prezentuje nową publikację „Annual Report – Raport Roczny 2018”, w której dokonane zostało podsumowanie roku obrotowego 2018 w formie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Raport Roczny, poza bilansem, przede wszystkim zawiera szereg informacji opisujących profil Grupy Klima-Therm. W publikacji przedstawione zostały wszystkie spółki z Grupy z podkreśleniem ich najmocniejszych stron i wypracowanych wskaźników biznesowych.

 

Najnowsza publikacja to również obszerne źródło wiedzy dotyczącej struktury sprzedaży Grupy Klima-Therm w podziale na poszczególne rynki, segmenty produktowe oraz charakter działalności (produkcja vs. dystrybucja). W Raporcie znalazły się ponadto informacje na temat innowacyjnych projektów wdrożonych przez firmę, a dotyczących sfery produktu, wsparcia sprzedaży czy inwestycji w infrastrukturę IT.

 

Materiał uzupełnia prezentacja wydarzeń kluczowych z punktu widzenia realizacji średnio- i długookresowych celów biznesowych Grupy Klima-Therm. Osobny rozdział Raportu poświęcono założeniom zrównoważonego rozwoju organizacji i ich wypełnianiu w oparciu o dobre praktyki w obszarach: Środowisko, Klient i Pracownik.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją!