Jak zbudowany jest układ chłodniczy klimatyzatora

O tym, że klimatyzator chłodzi wiedzą wszyscy, a jak to jest możliwe można się dowiedzieć poniżej.

 

W każdym klimatyzatorze jest zabudowany układ chłodniczy. To on jest odpowiedzialny za odbieranie energii z pomieszczeń i usuwanie jej na zewnątrz. Następuje to w dwóch procesach: parowaniu (proces pobierania energii z powietrza z pomieszczenia) i skraplaniu (proces usuwania energii do powietrza na zewnątrz). Dlatego ten sposób klimatyzacji nazywa się klimatyzacją bezpośredniego odparowania. Aby proces chłodzenia przebiegał zawsze w niskiej temperaturze, a proces skraplania w wysokiej temperaturze w układzie chłodniczym wytwarza się zmienne ciśnienie: niskie w parowniku (w niskim ciśnieniu ciecze odparowują w niższej temperaturze) i wysokie w skraplaczu (przy wysokim ciśnieniu gazy skraplają się w wyższych temperaturach). Tą różnicę ciśnień wytwarza sprężarka zabudowana pomiędzy parownikiem i skraplaczem. Ostatnim elementem układu chłodniczego jest zawór rozprężny utrzymujący wytworzoną różnicę ciśnień.

Jak zbudowany jest układ chłodniczy klimatyzatora

Qo – energia odbierana z pomieszczenia (chłodzenie)

To – temperatura parowania (niska)

Po – ciśnienie parowania (niskie)

Qk – energia przekazywania do otoczenia (grzanie)

Tk – temperatura skraplania (wysoka)

Pk – ciśnienie skraplania (wysokie)

Pel – energia elektryczna do napędu sprężarki

 

Aby proces przekazywania energii zintensyfikować zarówno jednostka wewnętrzna jak i zewnętrzna klimatyzatora jest wyposażona w wentylatory dzięki którym gabaryty urządzeń są małe, a energia powietrze w pomieszczeniach intensywnie cyrkulowane.

 

Dowiedz się więcej:

  • Klimatyzatory SPLIT
  • Systemy VRF
  • Klasy efektywności energetycznej
  • Jak klimatyzacja wpływa na efekt cieplarniany
  • Jak klimatyzacja wpływa na dziurę ozonową